“Rwy’n teimlo fy mod yn cael fy ysbrydoli bob dydd gan y straeon rydyn ni’n eu clywed, y bobl rydyn ni’n eu cyfarfod, yr heriau rydyn ni’n eu goresgyn i wella’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu, a’r gefnogaeth rydyn ni’n ei rhoi i’n gilydd a’r cyhoedd.

Mae ein tîm yn ymfalchïo yn y gwahaniaeth a wnawn i fywydau pobl bob dydd.”

Amanda Blackler, Llys y Goron a Llysoedd Sirol Plymouth
Arweinydd Blaen Tŷ a Rheolwr y Rheithgor