Our values

Mae’r holl waith a wnawn yn GLlTEM yn seiliedig ar ein gwerthoedd, sy’n cael eu rhannu ar draws y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae’r gwerthoedd hyn yn ein cysylltu ni i gyd. Maent yn gosod safon gyffredin ar gyfer y ffordd rydym yn ymddwyn a sut rydym yn rhyngweithio â’n gilydd a’r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

HM CTS Ou promise logo

PWRPAS

Mae cyfiawnder yn bwysig. Rydym yn falch ein bod yn gwneud gwahaniaeth i'r cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu

DYNGARWCH

Rydym yn trin pobl eraill fel yr hoffem ni gael ein trin. Rydym yn gwerthfawrogi, cefnogi ac annog pawb i ragori.

BOD YN AGORED

Rydym yn arloesi, yn rhannu ac yn dysgu. Rydym yn ddewr ac yn chwilfrydig, gan chwilio am syniadau i wella'r gwasanaethau a darparwn.

GYDA’N GILYDD

Rydym yn gwrando, yn cydweithio ac yn cyfrannu, gan weithredu gyda'n gilydd i gyrraedd nod cyffredin.