Y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebiadau

Y Gyfarwyddiaeth Cyfathrebiadau

Mae’r Gyfarwyddiaeth Cyfathrebiadau yn gweithio gyda’r sefydliad yn ehangach i ddweud stori GLlTEM – pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a pham – yn y ffordd fwyaf deniadol a thrawiadol bosib, gan ddefnyddio’r cynnwys a’r sianelau cyfathrebu gorau sydd ar gael.