HM Courts & Tribunals Service - Better justice for everyone Welsh

Hafan

Mae rolau i bawb yn GLlTEM

Un o asiantaethau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yw Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM). Rydym yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer y system gyfiawnder ledled Cymru a Lloegr, gan sicrhau bod cyfiawnder yn gweithio i bawb.

Mae ein system gyfiawnder yn amddiffyn ein hawliau a’n rhyddfreiniau sylfaenol. Mae’n pen-congl o’n cymdeithas fodern a rhaid iddi wasanaethau pawb sydd ei hangen, pan fyddant ei hangen. O’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, i deuluoedd mewn argyfwng, hawlwyr a busnesau masnachol – mae gennym gyfrifoldeb i weinyddu system gyfiawnder sy’n hygyrch i bawb ac sy’n gweithredu’n effeithlon.

Mae’r broses ddiwygio yn golygu bod yna ffyrdd gwell i gael mynediad at gyfiawnder i’r sawl sydd ei angen, prosesau cyflymach a symlach ar gyfer defnyddwyr proffesiynol y llysoedd a’r cyhoedd fel ei gilydd a gweithlu sydd mor effeithiol ag y gall fod. Mae’n golygu rhoi mwy o amser i farnwyr wneud eu gwaith trwy leihau gwaith papur diangen a neilltuo amser yn y llys ar gyfer yr achosion mwyaf cymhleth. Mae’n golygu gwneud cyfiawnder yn haws.

 

Mae’r fideos hyn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd gyda chyfieithiad Cymraeg yn cael ei wneud yn y man. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.