Preifatrwydd a cwcis

Preifatrwydd a cwcis

Cwcis

Mae GLlTEMJobs yn gosod ffeiliau bach (a elwir yn ‘gwcis’) ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn pori’r wefan.

Defnyddir cwcis i:

  • fesur sut rydych yn defnyddio’r wefan fel y gellir ei diweddaru a’i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • cofio’r hysbysiadau rydych chi wedi’u gweld fel nad ydyn ni’n eu dangos nhw i chi eto

Dysgwch fwy am sut i reoli cwcis.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar GLlTEMJobs

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics (Universal Analytics) i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio HMCTSJobs. Rydym yn gwneud hyn i helpu i sicrhau bod y wefan yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw ar GLlTEMJobs
  • pa mor hir rydych chi’n ei dreulio ar bob tudalen GLlTEMJobs
  • sut y gwnaethoch gyrraedd y wefan
  • yr hyn rydych chi’n clicio arno wrth i chi ymweld â’r wefan

Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft eich enw neu’ch cyfeiriad) fel na ellir defnyddio’r wybodaeth hon i ddod o hyd i bwy ydych chi.

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddeg.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol.

Enw Diben Yn dod i ben
_ga Mae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â GOV.UK drwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen 2 flynedd
_gid Mae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â GOV.UK drwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen 24 awr
_gat Defnyddir hwn i reoli’r gyfradd y gwneir ceisiadau i weld tudalennau 10 munud

 

Gallwch optio allan o gwcis Google Analytics.