HM Courts & Tribunals Service - Diversity inclusion Welsh

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae’r Gwasanaeth Sifil wedi ymrwymo i ddenu, cadw a buddsoddi mewn talent ble bynnag y canfyddir.  I ddysgu mwy, gweler Cynllun Pobl y Gwasanaeth Sifil a’r Strategaeth Amrywiaeth [gov.uk] a Chynhwysiant y Gwasanaeth Sifil [gov.uk].